FANDOM


Una Aliança Pirata és un pacte entre dos o més capitans pirates i les seves respectives tripulacions.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.