FANDOM


Buki Buki no Mi
Baby 5 intent de suicidi
Informació
Nom japonès: ブキブキの実
Nom anglès: Arms-Arms Fruit
Nom català: Fruita armes armes
Primera aparició:
Significat: Arma
Classe: Paramècia
Classe:
Usuari: Baby 5
La Buki Buki no Mi és una fruita del diable de tipus paramècia que dóna a l'usuari la capacitat de convertir qualsevol part del seu cos, o aquest tot sencer, en armes de foc o armes blanques. La usuària d'aquesta fruita és la Baby 5.


Fortaleses i debilitatsEdita

Baby 5 transformant-se

La Baby 5 transformant-se.

La principal fortalesa d'aquesta fruita és la capacitat de l'usuari de canviar el seu cos a qualsevol tipus d'arma, des de una petita part del cos com els dits de la mà o els braços, a una part més gran del cos, com tot el seu tronc o fins i tot, tot el cos sencer. Al fer-ho, la part del cos que l'usuari transforma, passa per una fase semi-líquida on aquella part del cos es transforma en un fluid blanc i després adopta la forma del arma desitjada.

Mentre l'usuari estigui en forma d'arma, no patirà ningun dany provocat per l'impacte de l'arma, si aquesta queda destruïda l'usuari es reconstruirà de forma similar a una lògia. Això es demostra quan la Baby 5 es converteix en míssil i es reconstrueix després d'explotar. Aquesta capacitat no s'aplica al cos humà de l'usuari encara que tingui una part del cos convertida en arma.

Tot i que l'usuari es reconstrueix si s'autodestrueix amb una arma explosiva, aquest segueix sent vulnerable a les armes pròpies si es dirigides a ell, de forma voluntària o no, com es demostra quan en Sai li demana a la Baby 5 que es mati i ella s'apunta al cap amb el seu braç convertit en pistola. Apart d'això aquesta fruita té les debilitats comunes de les fruites del diable.

Usos Edita

Com correspon a la seva posició d'assassina, la Baby 5 utilitza les habilitats d'aquesta fruita pel combat tant a llarga distància com a curta distància. Tot i que s'ha vist a la Baby 5 convertir tot el seu cos en un míssil o mig cos en una espassa, normalment només converteix els braços i les cames tant en armes blanques com en armes de foc per complementar el combat cos a cos. Quan la seva habilitat la combina amb la d'en Buffalo, augmenta el rang de dany i l'impuls.

Tècniques Edita

 • Buki-Morfosi: és una tècnica que consisteix en convertir una part del cos de l'usuari o tot el cos en una arma, és un pas necessari per moltes de les transformacions. El primer cop que es veu és a la lluita contra en Franky a Punk Hazard.
  • Noia espasa

   Noia espasa

   Noia Espasa: és una tècnica que consisteix en transformar tota la part superior del cos en la fulla d'una espasa gegant, l'usuari encara es pot moure i parlar, ja que l'espasa té ulls i boca i encara pot utilitzar les cames. El primer cop que es veu és a la lluita contra en Franky.
  • Noia Míssil: és una tècnica que consisteix en transformar tot el cos, menys les cames, en un míssil. Aquest míssil causa una gran explosió quan impacta, després l'usuari es capaç de regenerar-se sense cap dany. El primer cop que es veu s'utilitza en un atac combinat amb el Buffalo contra en Franky.
  • Noia Revòlver: és una tècnica que consisteix en transformar tota la part superior del cos, en un canó de revòlver capaç de disparar bales de gran mida. El primer cop que es veu és a la lluita contra en Franky.
  • Noia Falç: és una tècnica que consisteix en convertir les cames en una falç gegant. Aquesta tècnica es necessària combinar-la ja que l'usuari perd tota capacitat per desplaçar-se per si mateix. La Baby 5 uneix els seus braços amb una cadena que agafa en Buffalo, aquest fa girar la Baby 5 i ataca amb les cames per tallar als seus enemics. El primer cop que es veu és contra en Franky, i és suficientment fort com per perforar l'armadura del Franky Shogun.
  • Noia ametralladora

   Noia metralladora

   Noia Metralladora: és una tècnica que consisteix en transformar la cama dreta en una metralladora i disparar ràpidament. El primer cop que es veu la Baby 5 l'utilitza per disparar a un subordinat per riure's de la veu d'en Pica. Aquesta tècnica no s'anomena ni es veu en el manga però surt a la portada del volum 70.
  • Cama Revòlver: és una tècnica que consisteix en transformar una cama en un revòlver i disparar a la vegada que l'usuari fa un cop de peu. El primer cop que es veu la Baby 5 l'utilitza per disparar a un subordinat per riure's de la veu d'en Pica.

Tècniques de l'anime Edita

Totes les tècniques que apareixen únicament al anime van precedides per la Buki Morphosis, són transformacions de una mitat del cos.

 • Noia Disc Volador: és una tècnica que consisteix en transformar la part superior del seu cos en un disc afilat, mantenint els braços i els cames a la part superior i inferior del disc respectivament. Seguidament l'usuari gira sobre si mateix mentre es deixa llençar cap al enemic per tar de tallar-lo. El primer cop que es veu és a la lluita contra en Franky.
  Noia foc

  Noia foc.

 • Noia Foc: és una tècnica que consisteix en transformar la part superior del seu cos en un llançaflames. Aquesta tècnica es pot combinar amb els poders de la Guru Guru, en Buffalo forma una ràfega de vent i augmenta la potència del foc.

Altres transformacions Edita

A més de les tècniques conegudes, la Baby 5 pot transformar algunes parts del seu cos, normalment petites, en armes, les quals no els hi ha donat nom.

 • La mà esquerra en un canó.
 • Les dues mans en falç.
 • La mà dreta (a l'anime es veuen les dues) en una destral.
 • El dit índex esquerra en el canó d'una pistola.
 • La mà esquerra en un ganivet.
 • La mà i avantbraç esquerres (a l'anime es veuen els dos) en un fusell.
 • La cama esquerra (a l'anime són les mans) en una espasa.
 • Les dues mans en sai.
Buki Buki no mi
Mà esquerra convertida en canó.
Baby 5 falç
Mans convertides en falç.
Baby 5 destrals
Mans convertides en destrals.
Baby 5 pistola dit
Dit índex esquerra en pistola.
Baby 5 ganivet
Mà esquerra convertida en ganivet.
Baby 5 fusells
Mans convertides en fusells.
Baby 5 espasa
Cama dreta convertida en espasa.
Baby 5 sai
Mans convertides en sais.

Trivia Edita

 • La Baby 5 segurament es menja la fruita Buki Buki entre els 8 i 10 anys o abans ja que utilitza la habilitat contra en Wellington.
 • La Buki Buki té similituds amb diverses fruites per la seva capacitat per transformar el cos en armes:
  • S'assembla al a Baku Baku perquè les dos permeten transformar el cos en qualsevol arma, però la Baku Baku només ho permet durant 24 hores després de menjar-la, fins que s'acabi de digerir completament, mentre que la Buki Buki permet la transformació en qualsevol moment.
  • La Buki Buki permet transformar parts del cos tant el ganivets com en armes explosives, de forma similar a la Supa Supa o la Bomu Bomu respectivament. De fet es considera superior a la Supa Supa a causa de la limitació d'aquesta.
 • La Buki Buki es pot confondre amb una lògia ja que permet a l'usuari transformar-se en qualsevol arma a voluntat i regenerar-se si l'arma en la que es transforma es trenca. Tot i això les armes no són elements i per tant no pot ser una lògia.

NavegacióEdita

[v · e]
Fruites del Diable
Paramècia
Canon: Gomu Gomu no Mi  •  Bara Bara no Mi  •  Sube Sube no Mi  •  Kilo Kilo no Mi  •  Bomu Bomu no Mi  •  Hana Hana no Mi  •  Doru Doru no Mi  •  Baku Baku no Mi  •  Mane Mane no Mi  •  Toge Toge no Mi  •  Supa Supa no Mi  •  Ori Ori no Mi  •  Bane Bane no Mi  •  Ito Ito no Mi  •  Noro Noro no Mi  •  Doa Doa no Mi  •  Awa Awa no Mi  •  Beri Beri no Mi  •  Sabi Sabi no Mi  •  Shari Shari no Mi  •  Yomi Yomi no Mi  •  Kage Kage no Mi  •  Horo Horo no Mi  •  Suke Suke no Mi  •  Nikyu Nikyu no Mi  •  Ope Ope no Mi  •  Shiro Shiro no Mi  •  Wara Wara no Mi  •  Mero Mero no Mi  •  Doku Doku no Mi  •  Horu Horu no Mi  •  Choki Choki no Mi  •  Gura Gura no Mi  •  Kira Kira no Mi  •  Woshu Woshu no Mi  •  Fuwa Fuwa no Mi  •  Mato Mato no Mi  •  Fuku Fuku no Mi  •  Buki Buki no Mi  •  Guru Guru no Mi  •  Beta Beta no Mi  •  Zushi Zushi no Mi  •  Hobi Hobi no Mi  •  Bari Bari no Mi  •  Nui Nui no Mi  •  Giro Giro no Mi  •  Ato Ato no Mi  •  Jake Jake no Mi  •  Pamu Pamu no Mi  •  Sui Sui no Mi  •  Ton Ton no Mi  •  Hira Hira no Mi  •  Ishi Ishi no Mi  •  Nagi Nagi no Mi  •  Chiyu Chiyu no Mi  •  Soru Soru no Mi  •  Mira Mira no Mi  •  Pero Pero no Mi  •  Bisu Bisu no Mi  •  Bata Bata no Mi  •  Buku Buku no Mi  •  Kuri Kuri no Mi  •  Shibo Shibo no Mi  •  Memo Memo no Mi  •  Mochi Mochi no Mi  •  Hoya Hoya no Mi  •  Netsu Netsu no Mi  •  Kuku Kuku no Mi  •  Gocha Gocha no Mi  •  Oshi Oshi no Mi  •  Kobu Kobu no Mi  •  Toki Toki no Mi  •  Juku Juku no Mi
Farciment: Goe Goe no Mi  •  Hiso Hiso no Mi  •  Kama Kama no Mi  •  Kachi Kachi no Mi  •  Nemu Nemu no Mi  •  Mini Mini no Mi  •  Atsu Atsu no Mi  •  Noko Noko no Mi  •  Ami Ami no Mi  •  Kopi Kopi no Mi  •  Modo Modo no Mi  •  Mosa Mosa no Mi  •  Peto Peto no Mi  •  Kone Kone no Mi  •  Moa Moa no Mi  •  Kyubu Kyubu no Mi  •  Nito Nito no Mi  •  Hore Hore no Mi  •  Gutsu Gutsu no Mi  •  Nuke Nuke no Mi  •  Koro Koro no Mi  •  Jara Jara no Mi  •  Iro Iro no Mi  •  Goru Goru no Mi  •  Raki Raki no Mi  •  Nepa Nepa no Mi  •  Mono Mono no Mi  •  Bijo Bijo no Mi  •  Pocha Pocha no Mi  •  Ute Ute no Mi  •  Dero Dero no Mi  •  Basu Basu no Mi  •  Gasha Gasha no Mi
SBS: Samu Samu no Mi  •  Gero Gero no Mi  •  Ero Ero no Mi
Zoan
Canon: Ushi Ushi no Mi (Model Bisó)  •  Hito Hito no Mi  •  Tori Tori no Mi (Model Falcó)  •  Inu Inu no Mi (Model Dachshund)  •  Mogu Mogu no Mi  •  Inu Inu no Mi (Model Xacal)  •  Uma Uma no Mi  •  Neko Neko no Mi (Model Lleopard)  •  Zou Zou no Mi  •  Inu Inu no Mi (Model Llop)  •  Ushi Ushi no Mi (Model Girafa)  •  Ryu Ryu no Mi (Model Al·losaure)  •  Hebi Hebi no Mi (Model Anaconda)  •  Hebi Hebi no Mi (Model Rei Cobra)  •  Tori Tori no Mi (Model Fènix)  •  Hito Hito no Mi (Model Daibutsu)  •  Kame Kame no Mi  •  Sara Sara no Mi (Model Axolot)  •  Mushi Mushi no Mi (Model Escarabat Rinoceront)  •  Mushi Mushi no Mi (Model Vespa)  •  Zou Zou no Mi (Model Mamut)  •  Inu Inu no Mi (Model Tanuki)  •  Inu Inu no Mi (Model Guineu de nou cues)  •  Ryu Ryu no Mi (Model Espinosaure)  •  Ryu Ryu no Mi (Model Pteranòdon)  •  Hebi Hebi no Mi (Model Yamata no Orochi)  •  Ryu Ryu no Mi (Model Braquiosaure)
Farciment: Tori Tori no Mi (Model Àguila)  •  Inu Inu no Mi (Model Gos viverrí)  •  Batto Batto no Mi (Model Vampir)  •  Tori Tori no Mi (Model Nue)
Classes: Zoan Prehistòrica  •  Zoan del Despertar  •  Zoan Mítica
Articles relacionats: Ultra Píndola  •  Fruita del Diable Artificial
Lògia
Canon: Moku Moku no Mi  •  Mera Mera no Mi  •  Suna Suna no Mi  •  Goro Goro no Mi  •  Hie Hie no Mi  •  Yami Yami no Mi  •  Pika Pika no Mi  •  Magu Magu no Mi  •  Numa Numa no Mi  •  Gasu Gasu no Mi  •  Yuki Yuki no Mi
Farciment: Toro Toro no Mi  •  Pasa Pasa no Mi  •  Ame Ame no Mi
Classe indeterminada
Canon: Tama Tama no Mi
Farciment: Zuma Zuma no Mi  •  Meta Meta no Mi
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.