L'Eldoraggo és el capità d'una tripulació pirata i l'antagonista principal de la primera pel·lícula.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.