Fitxer:BarretPalla.jpg
Nom
Fitxer:Imatge.jpg
Informació
Nom Japonès NomJap
Nom Català NomCat
Alies Ali
Raça Raça
Gènere Gènere
Edat Edat
Natal de NatDe
Familia Fam
Armas Arma
Recompensa Berrysymbol.gif
Primera Aparició 1Apar
Organització
Organizació Orga
Posició Posc
Fruita del Diable
Fruita del Diable NomFru
Nom Japonès FruJap}
Nom Català FruCat
Significat Signi
Classe de Fruita ClasFru
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.