FANDOM


Ao Kiji

Schopnost Logia ovoce přeměnit část těla v ovládaný prvek (v tomto případě led).

Logia (自然系[ロギア], Shizenkei [Rogia]) je druh ďáblova ovoce, charakteristický tím, že jeho uživatel má schopnost ovládat nějaký přírodní prvek. Logia je považována za nejvzácnější a nejsilnější skupinu schopností získaných z ďáblova ovoce.

Vlastnosti Editovat

Logia ďáblovo ovoce umožní uživateli, aby se stal přirozenou součástí nějakého prvku. Existuje zde podoba s několika pravomocemi, které patří do skupiny Paramecia. Největší výhodou Logia je právě schopnost stát se nějakým prvkem (elementem) a získat tím velmi silnou ochranu proti fyzickým útokům, které většinou proházejí skrz ně. Tato dovednost, ale nemusí být jen výhoda, protože uživatel získává i slabost tohoto prvku. Např. Enelovo ovoce Goro Goro no Mi bylo bezmocné proti Luffymu jelikož je z gumy. Ti co toto ovoce snědli a začali se zdokonalovat v jeho schopnostech, poté dokáží nejen ovládat daný element, ale i to co s ní souvisí. Např. Crocodile dokázal pohltit vlhkost. Ale příliš mnoho vody může naopak omezit jeho schopnosti, protože voda písek drží pohromadě. Vlastnosti daného prvku mohou být tedy výhodou i nevýhodou pro toho, kdo získá tyto schopnosti Logia ovoce.

Liberation.wmv

Všechny Logia ďáblova ovoce uživatelé obdařují neuvěřitelně ničivou sílu.

Ani uživatelé Logia nejsou uchráněny proti běžným nevýhodám ďáblova ovoce. Kairouseki tlumí schopnosti všech, co snědli jakékoliv Ďáblovo ovoce. Nejlepší způsobem jak bojovat proti uživateli Logia je Busōshoku Haki, při kterém útok je zaměřen na skutečné tělo uživatele, i když používá schopnost jeho ďáblova ovoce. Moře odmítá uživatele ďáblova ovoce. Ti co snědli ďáblovo ovoce v něm nedokáží plavat a jsou bezmocní. To platí pro všechny druhy ďáblova ovoce.

Nezvyklé vlastnosti má Yami Yami no Mi. Je to velmi nezvyklé ovoce druhu Logia. Uživatel ovládat tmu (暗, Yami) a její unikátní vlastnost přitažlivosti. Přitahuje útoky nepřítele, ale i podstatu jiného ďáblova ovoce.

Uživatel Logia ovládá jeden "elementy": oheň, kouř, písek nebo třeba led. Element (nebo prvek) může být hmotný a lze se ho tedy dotknou (např. písek) nebo nehmotný (např. kouř).

Zajímavosti Editovat

Existuje jedna skupina ďáblova ovoce, která je ještě vzácnější než Logia. Jediným typ ovoce, která je vzácnější než Logia je Mýtická třída Zoans. Jedná se však o speciální podskupinu Zoan ďáblova ovoce. Logia je tedy nejvzácnější mezi třemi základními druhy ďáblova ovoce, ale je až druhou nejvzácnější skupinou.

Mnoho uživatelů tohoto ovoce si také díky svým schopnostem vytvořili svou vlastní formu osobní přepravy. Mezi tyto patří Aceova malá loď poháněná jeho silou ohně, Smokerova motorka poháněná kouřem, Aokijiho jízdní kolo, které dokáže zmrazit úzký pruh moře, tak aby po něm mohlo jezdit. Dalším příkladem je Enelova archa Maxim, která používala zlato jako vodič pro blesky, které poháněli tuto loď.

Logia uživatelé Editovat

Ďáblovo ovoce Uživatel Schopnost
Moku Moku no Mi Smoker Ovládání a přeměna v kouř
Mera Mera no Mi Portgas D. Ace Ovládání a přeměna v oheň
Goro Goro no Mi Enel Ovládání a přeměna v blesk
MHie Hie no Mi Aokiji Ovládání a přeměna v led
Yami Yami no Mi Marshall D. Teach Ovládání tmy, přitažlivosti
Pika Pika no Mi Kizaru Ovládaní a přeměna ve světlo
Filmy, fillery a video hry
Ďáblovo ovoce Uživatel Schopnost
Toro Toro no Mi  ??? Ovládání neznáme kapaliny
Ame Ame no Mi Gasparde Ovládání cukrového sirupu
Pasa Pasa no Mi Simon Element papíru
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.