One Piece Wiki
Advertisement
One Piece Wiki
[v · e · ?]
Armas
Espadas y armas de filo
Meito: Saijo O Wazamono (Yoru  •  Shodai Kitetsu  •  Murakumogiri  •  Ace)  •  O Wazamono (Wado Ichimonji  •  Shusui  •  Nidai Kitetsu  •  Enma  •  Ame no Habakiri)  •  Ryo Wazamono (Kashu  •  Yubashiri  •  Yamaoroshi)  •  Wazamono (Shigure  •  Sandai Kitetsu)  •  Oto y Kogarashi  •  Raiu  •  Durandal  •  Pretzel  •  Shirauo  •  Konpira
Espadas con nombre: Gryphon  •  Terry Sword  •  Eisen Whip  •  Bamboo  •  Kikoku  •  Kaken  •  Soul Solid  •  Same-kiri Bocho  •  Napoleon  •  Soto Muso  •  Sukesan y Kakusan  •  Karakuri Rasento  •  Shichiseiken
Otras armas de filo: Hacha  •  Garras de Gato  •  Kogatana  •  Kiribachi  •  Bruiser Axe  •  Cuchilla de Pavo Real  •  Heat Javelin  •  Burn Blade  •  Décuplo Axe  •  Funkfreed  •  Kessui  •  Kirisame  •  Punishers
Relacionado: Kitetsu  •  Espadachín
Armas de proyectiles
Armas de fuego: Flintlock  •  Flintlock Calibre .44 6 Tiros Revólver  •  Lassoo  •  Pistola Amarilla  •  Pistola Gero Gero  •  Senriku  •  Flash Gun  •  Walker
Artillería: Bola Buggy  •  Burn Bazooka  •  Brachio Tank V  •  Candy Jacket  •  Lanzacohetes KX  •  Balas excitantes (Disparo excitante)  •  Cañón King  •  Eagle Launcher  •  Alpacacino
Largo alcance: Ginga Pachinko  •  Kabuto  •  Kabuto Negro
Otros: Milky Arrow  •  Battle Smasher
Otras armas
Armas ancestrales: Pluton  •  Poseidon  •  Uranus
Armas de asta: Nanashaku Jitte  •  Clima Tact (Perfect  •  Sorcery)  •  Nonosama Bo  •  Hassaikai  •  Mogura  •  Wanyudo
Cyborgs: BF-36/BF-37  •  Pacifista (Shirokuma)  •  Kau Ra Kau  •  Zau Ra Zau
Otros: Veneno (Shinokuni  •  Koro)  •  Dial  •  Gorilla Puncher 13  •  Tsuji Shibai  •  Prometheus  •  Zeus  •  Hera  •  Raid suit  •  Momia  •  Oni de hielo  •  Chopperphage  •  Roba-san Kick 18  •  Senpu King  •  Piedra Dyna  •  Robots
Advertisement