FANDOM


ברוק (באנגלית:Brook) הוא המוסיקאי של צוות "שודדי כובע הקש", ברוק הוא בן-אלמוות (הוא לא יכול למות) כי כשהוא היה בחיים הוא אכל פרי שטן בשם "Yomi Yomi no Mi" , לופי שמח לקבל אותו כי הוא רצה מתחילת הדרך מוסיקאי. חלומו של ברוק הוא לחזור ללבון(Laboon) לווייתן שהשאיר מאחור בכניסה לקו הגדול (לפני 50 שנה) (על לבון מסופר בפרק 60-63 בערך) ברוק הוא גם נלחם עם חרב (כמו זורו)

שם: ברוק

הופיע לראשונה: צ'אפטר 442 במנגה פרק 337 באנימה

מראה: שלד גבוה עם לבוש רשמי, שיער אפרו, מעיל צהוב מבפנים ושחור מבחוץ, כובע גבוה

שייך לצוות: שודדי כובע הקש, שודדי רומבר (Rumbar Pirates) (לשעבר)

עיסוקים: מוסיקאי; לוחם חרב; קפטן (לשעבר); פיראט; מפקד קרב המשמר; פיראט

כינויים: "שלד ג'נטלמן" "עצמות המתים" "מזמזם לוחם חרב (Humming Swordman)" "מזמזם ברוק (Humming Brook)" גיל: 88 תאריך לידה: 3 באפריל באונטי: בלבן: 33,000,000

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.