בחירת גרסאות להשוואה: יש לבחור את הגרסאות שברצונך להשוות ולאחר מכן להקיש על Enter או ללחוץ על הכפתור שלמטה.
מקרא: (נוכחית) = השוואה עם הגרסה הנוכחית, (קודמת) = השוואה עם הגרסה הקודמת, מ = עריכה משנית.

  • נוכחיתקודמת 09:11, 2 בנובמבר 2013Noam669 שיחה תרומות 13,208 בתים +13,208 יצירת דף עם התוכן ";Description This is a infobox to be used for characters. ==Basics== The basic code to bring it up is this. <pre> {{Char Box | colorscheme = | image ..."
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.