FANDOM


לופי מלך הפיראטים לעתיד היונקו העתידי החזק ביותר השיצ'יבוקאי לעתיד החזק ביותר בעל בעלי הברית החזקים ביותר כגון(G-5 לאו ויוי נסיכת ארבארסטה אנשי הדג של ג'ימבי קומה כל האנשים שהוא הציל מכל האיים דראגון אביו אנקוק וממלכתה סמוקר קרוקודייל איוונקבוב והסופרנובאס ואפילו האדמירל האוקיג'י וZ/זייבר/זאטו - האדמירל לשאבר. )