FANDOM


local p = {}
 
function p.main( frame )
  local args = frame:getParent().args
 
  if not(args[1]) or not(args[2]) or not(args[3]) then
    tArgs = frame
  end
 
  local sOutputText = ""
 
  for i = tonumber(args[2]), tonumber(args[3]) do 
    sOutputText = sOutputText .. '[[' .. args[1] .. ' ' .. i .. ']]'
    if i < tonumber(args[3]) then
      sOutputText = sOutputText .. '&#32;•&#32;'
    end
  end
 
  if args[4] and args[5] then
    sOutputText = sOutputText .. '&#32;•&#32;'
    for i = tonumber(args[4]), tonumber(args[5]) do 
      sOutputText = sOutputText .. '[[' .. args[1] .. ' ' .. i .. ']]'
      if i < tonumber(args[5]) then
        sOutputText = sOutputText .. '&#32;•&#32;'
      end
    end
  end
 
  return sOutputText 
end
return p
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.