Ninjutsu, também conhecido como Ninpo (忍法 Ninpō?), é uma forma de combate praticada pelos ninjas.[1]


Referências

  1. 1,0 1,1 One Piece Mangá e Anime — Vol. 82 Capítulo 817 (p. 16-19) and Episódio 768.

Navegação do Site

[v · e · ?]
Estilos de Luta
Combate Corpo-a-Corpo: Estilo Perna Negra (Diable Jambe)  •  Mutoryu  •  Rokushiki  •  Seimei Kikan  •  Jao Kun Do  •  Ryusoken  •  Jio-Ken  •  Jogo Combinado 
Exclusiva de Espécie: Karatê Homem-Peixe (Jujutsu Homem-Peixe)  •  Combate Homem-Peixe  •  Combate Tontatta  •  Electro
Baseado na Cultura: Okama Kenpo (Newkama Kenpo)  •  Hasshoken
Outros: Haki (Kenbunshoku Haki  •  Busoshoku Haki  •  Haoshoku Haki)
Relacionados: Artista Marcial
Estilos Baseados em Armas
Estilos de Espadas: Santoryu  •  Ittoryu  •  Nitoryu  •  Truques de Carnaval  •  Rokutoryu  •  Yontoryu  •  Kyutoryu  •  Estilo de Esgrima  •  Hattoryu  •  Kitsunebi-ryu
Outros estilos baseados em armas: Arsenal do Usopp  •  Arte do Tempo  •  Táticas do Homem-Demônio  •  Rope Action  •  Ramen Kenpo  •  Táticas de Batalha de Franky  •  Soul Solid  •  Gujutsu Homem-Peixe  •  Kanpo Kenpo 
Relacionados: Espadachim
[v · e · ?]
País de Wano
Cidadãos
Piratas das Feras: Kaido  •  King  •  Queen  •  Jack  •  X Drake  •  Page One  •  Ulti  •  Who's Who  •  Black Maria  •  Sasaki  •  Holdem  •  Kamijiro  •  Speed  •  Babanuki  •  Daifugo  •  Solitaire  •  Dobon  •  Basil Hawkins  •  Batman  •  Gazelleman  •  Mouseman  •  Snakeman  •  Rabbitman  •  Sarahebi  •  Alpacaman  •  Madilloman  •  Dachoman  •  Numbers (Jaki  •  Nangi  •  Hatcha)
Capital das Flores: Kurozumi Orochi   •  Kurozumi Higurashi   •  Kurozumi Semimaru   •  Urashima  •  Denjiro  •  Kuni  •  Kaku  •  Suke  •  Fukurokuju  •  Daikoku  •  Fujin  •  Raijin  •  Hanzo  •  Chome  •  Jigoku Benten  •  Bishamon  •  Minatomo  •  Kumagoro  •  Kobe  •  Kisegawa  •  Tokijiro  •  Rakuda  •  Shimotsuki Yasuie   •  Bingo  •  Bongo  •  Bungo  •  Saki  •  Han  •  Hotei  •  Kozuki Sukiyaki   •  Kurokoma *
Kuri: Kozuki Oden   •  Kozuki Toki   •  Kozuki Momonosuke  •  Kozuki Hiyori  •  Kin'emon  •  Kurozumi Kanjuro  •  Kikunojo  •  Tenguyama Hitetsu  •  Tama  •  Bunbuku  •  Komachiyo  •  Hihimaru  •  Tsuru  •  Ashura Doji  •  Gorobe  •  Izo 
Ringo: Shimotsuki Ryuma   •  Onimaru  •  Cho  •  Shimotsuki Ushimaru 
Outros: Raizo  •  Jibuemon  •  Kotetsu   •  Kawamatsu  •  Shinobu  •  Hyogoro  •  Omasa  •  Tsunagoro  •  Yatappe  •  Toko  •  Mountain God *  •  Koyama *  •  Kukai   •  Lark 
Onigashima: Yamato
Yo: Hitaki    •  Kikuhime   •  Toratsugu 
Habilidades
Baseadas em Akuma no Mi: Toki Toki no Mi   •  Akuma no Mi Artificial  •  Fuku Fuku no Mi  •  SMILE  •  Zou Zou no Mi, Modelo: Mamute  •  Inu Inu no Mi, Modelo: Tanuki  •  Wara Wara no Mi  •  Juku Juku no Mi  •  Ryu Ryu no Mi, Modelo: Alossauro  •  Ryu Ryu no Mi, Modelo: Espinossauro  •  Ryu Ryu no Mi, Modelo: Pteranodonte  •  Ryu Ryu no Mi, Modelo: Braquiossauro  •  Ryu Ryu no Mi, Modelo: Paquicefalossauro  •  Hebi Hebi no Mi, Modelo: Yamata no Orochi   •  Mane Mane no Mi   •  Bari Bari no Mi   •  Tori Tori no Mi, Modelo: Nue 
Baseadas em Estilos de Luta: Ryuo  •  Daito Nitoryu  •  Kitsunebi-ryu  •  Ninjutsu  •  Kappa-ryu
Armas: Shusui  •  Kitetsu (Shodai Kitetsu *  •  Nidai Kitetsu  •  Sandai Kitetsu )  •  Soto Muso  •  Enma  •  Ame no Habakiri
Grupos
Famílias: Família Kurozumi  •  Família Kozuki  •  Família Shimotsuki  •  Família Kurokoma *  •  Família Amatsuki *  •  Família Fugetsu *  •  Família Uzuki *  •  Família Hitaki 
Administração: Orochi Oniwabanshu  •  Mimawarigumi  •  Piratas das Feras (Piratas Drake  •  Piratas Hawkins  •  Piratas On Air)
Outros: Samurai  •  Yakuza  •  Nove Bainhas Vermelhas  •  Bandidos do Monte Atama  •  Família Kyoshiro
Locais
Regiões: Capital das Flores  •  Kuri (Fazenda Paraíso)  •  Udon (Mina dos Prisioneiros)  •  Ringo  •  Hakumai  •  Kibi
Outros: Onigashima
Artigos Relacionados
Arcos da História: Monsters  •  Arco Thriller Bark  •  Arco Punk Hazard  •  Arco Dressrosa  •  Arco Zou  •  Arco País de Wano
Eventos: Incidente do Deus da Montanha  •  Hora Lendária  •  Festival do Fogo  •  Projeto da Nova Onigashima  •  One Piece x Kyoto (One Piece Art NUE
Outros: Espadachim  •  Poneglyph  •  Kairoseki  •  Sunacchi
O conteúdo da comunidade está disponível sob CC-BY-SA salvo indicação em contrário.