พาราไดซ์ เป็นชื่อของทะเลครึ่งแรกของแกรนด์ไลน์ ตั้งอยู่คั่นกลางระหว่างอีสต์บลูและเซาท์บลู สาเหตุที่เรียกว่าพาราไดซ์ซึ่งแปลว่าสรวงสวรรค์เนื่องจาก บุคคลที่เคยเดินเรือไปถึงโลกใหม่มาแล้วต่างกล่าวกันว่า "ครึ่งแรกนั้นเปรียบดั่งพาราไดซ์"

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.