Grand Line (偉大なる航路, Gurando Rain) One Piece manga ve animesindeki birçok hikayenin geçtiği okyanustur.

Grand Line dünyanın ortasında doğudan batıya doğru uzanan, Red Line'a dik hayali bir hattır. One Piece dünyasının ekvatoru gibidir. Red Line ise dünyanın etrafında kuzeyden güneye doğru uzanan ve başlangıç meridyeni işlevi gören çok büyük bir kıtadır. Bu iki hat dünyadaki iki okyanusu dört denize bölmektedir: North Blue, East Blue, West Blue ve South Blue. Grand Line'dan dünyadaki en tehlikeli yer olarak bahsedilmektedir ve bazende Korsan Mezarlığı olarak anılır. Bazı söylentilere göre Grand Line'dan güvenli bir şekilde ayrılmak imkansızdır; bununla birlikte Dünya Hükümeti altı Deniztaşı ile kaplı gemilerinin düzenli olarak Calm Belt'tin içinden geçirerek Grand Line gönderiyor. Deniztaşları gemileri Deniz Kral'larına karşı görünmez kılıyor.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.