Việt One Piece Wiki
Advertisement

Bara Bara no Mi thuộc hệ Paramecia cho phép người sử dụng miễn nhiễm với các đòn tấn công chém và có thể phân tách cơ thể ra làm nhiều khúc, và điều khiến từng khúc cơ thể đó tùy ý.

2841d9079ae950ba69f0cdda8177878c (2).jpg

Phương thức chủ yếu để sử dụng sức mạnh này là đẩy các bộ phận cơ thể tách khỏi người, và trở thành “Người tách rời”. Buggy đã vô tình ăn trái ác quỷ này.

Tên[]

“Bara bara” trong tiếng nhật có nghĩa là “tách cái gì đó ra”. Đây cũng là tiếng khi đánh hoặc rạch cái gì đó trong manga.

Sức mạnh[]

Sức mạnh chính mà trái ác quỷ này mang lại là khiến cho người sử dụng miễn nhiễm với các đòn tấn công chém hoặc đâm, theo bất kì cách nào, bất kì phương hướng nào. Khi bị đối phương tấn công, chỉ đơn giản là cơ thể người sử dụng bị cắt thành từng mảnh, và họ vẫn sống, và điều khiến những mảnh cơ thể đó.

Sau đó, họ có thể gắn liền chúng lại, hoặc phô diễn những đòn tấn công độc đáo. Người sử dụng có thể không cần bị chém mà vẫn có khả năng tự phân tách cơ thể để tận dụng tối đa năng lực của mình.

Ngoài ra, sau khi cơ thể phân khúc thì những mảnh cơ thể đó có thể bỏ qua trọng lực và lơ lửng trong không trung, có thể nâng những vật nặng cỡ mấy cũng được, miễn là khi Buggy vẫn còn nắm chặt lấy cổ họ.

Advertisement