Thẻ: Soạn thảo trực quan
Thẻ: Soạn thảo trực quan
Dòng 1: Dòng 1:
  +
<strong>Busoshoku Haki</strong> ( Sắc màu vũ trang ): Cho phép người sử dụng tinh thần của họ như là một tấm áo giáp tàng hình để chống lại các đòn tấn công của kẻ thù hoặc dùng để tăng cường sức mạnh cho đòn tấn công của mình.
busoshoku haki d
 

Phiên bản lúc 13:07, ngày 11 tháng 3 năm 2019

Busoshoku Haki ( Sắc màu vũ trang ): Cho phép người sử dụng tinh thần của họ như là một tấm áo giáp tàng hình để chống lại các đòn tấn công của kẻ thù hoặc dùng để tăng cường sức mạnh cho đòn tấn công của mình.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.