Việt One Piece Wiki
Advertisement

Charlotte Perospero là con cả của Gia đình Charlotte và là một sĩ quan của băng hải tặc Big Mom.Ông cũng phục vụ như là Bộ trưởng Bộ Kẹo của Totto Land, Quản lý đảo Candy.Ông khoảng 50 tuổi

T013cd181d61906ea1hg.jpg

Khả năng[]

Là một sĩ quan trong băng hải tặc Big Mom, Perospero giữ một vị trí cao trong thủy thủ đoàn và có thẩm quyền đối với các thành viên cấp thấp hơn, và là Bộ trưởng của Candy, ông có quyền lực đối với đảo Candy ở Totto Land.Vito lưu ý Perospero là một trong những "quái vật" trong nhóm Cướp biển Big Mom,tiền thưởng của anh ấy là 700.000.000 Beli

Lấy tư cách là con trai cả và con cả, anh ta được coi là người chịu trách nhiệm cho một số người em khác của mình trong việc thực hiện vụ thảm sát của Gia đình Vinsmoke tại bữa tiệc trà và chỉ đạo họ khi họ đuổi theo kẻ thù. Mặc dù không phải là một Chỉ huy ngọt ngào, anh ta có quyền hành cao trong thủy thủ đoàn, vì nhiều anh chị em của anh ta trông chờ anh ta để nhận lệnh và chỉ đạo, ngay cả những người về mặt kỹ thuật vượt xa anh ta như Smoothie.

Devil Fruit[]

Perospero đã ăn Pero Pero no Mi, Trái ác quỷ hệ Paramecia cho phép anh ta tạo và điều khiển kẹo

Advertisement