FANDOM


Goro goro no Mi là trái ác quỷ thuộc hệ Logia.Nó cho phép người ăn có thể biến đổi, kiểm soát điện năng.Nó đã bị ăn bởi Enel.

Goro Goro no Mi Infobox

Sức mạnh Sửa đổi

  • Enel từng dùng năng lực ác quỷ của mình tạo ra các đòn đánh khủng khiếp, có hiệu điện thế lên đến cả triệu vôn.
  • Nó còn nâng cấp trình độ Mantra - haki quan sát của Enel lên 1 đẳng cấp khác biệt so với tất cả những nhân vật khác.
  • Nó còn có thể tạo ra nhiệt độ cao, nung chảy vàng, làm quay máy - động cơ điện và sốc lại tim nếu tim ngừng đập.

Điểm yếu Sửa đổi

  • Điểm yếu duy nhất của nó là không thể đánh cao su, vì cao su là chất cách điện tự nhiên. Điểm yếu này khiến người dùng Gomu Gomu no Mi dù thuộc hệ Paramecia trở thành kẻ thù tự nhiên của người dùng Goro Goro no Mi thuộc hệ Logia, vì Gomu Gomu no Mi là trái biến người dùng thành cao su.
  • Giống như tất cả những người dùng Devil Fruit khác, Enel vẫn dễ chịu ảnh hưởng bởi điểm yếu chung là nước, Đá biển(Seastone) và Haki Busoshoku

Thông tin Sửa đổi

Kỹ thuật Padamling của Goro Goro no Mi rất giống với hiệu ứng của Trái ác quỷ của Gild Tesoro, Goru Goru no Mi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.