FANDOM


18 18 no Mi (tạm dịch “Quả sex sex ”): mang đặc tính của nguyên tố 18, chịch; cho phép người dùng tạo ra, chuyển hoá thành và điều khiển gái xung quanh. Ngoài ra, người dùng cũng có khả năng chịch với tốc độ cực nhanh.

độ hiếm : cực khó lấy .

-> Người dùng: ???