Việt One Piece Wiki
Advertisement

Gura Gura nomi là Trái ác quỷ hệ Paramecia cho phép người dùng tạo ra các rung động, hoặc "động đất", làm cho người dùng trở thành một "Người Chấn Động". Trước đây, nó đã bị ăn bởi râu trắng, nhưng sau khi chết, sức mạnh của nó đã bị râu đen chiếm đoạt.

R5EFfgeE o.png

Tên gọi: Gura Gura nomi[]

  • leeching , good for

Thông tin[]

  • Đây là Trái ác quỷ đầu tiên được hiển thị thuộc về hai người dùng riêng biệt, đã được Marshall D. Teach chiếm đoạt sau khi Edward Newgate qua đời, thông qua một phương pháp chưa được tiết lộ. Hơn nữa, giờ đây nó cùng với Yami Yami no Mi là hai loại trái cây ác quỷ được sử dụng bởi cùng một người.
  • Tên của Trái ác quỷ này gợi nhớ đến tiếng cười đặc trưng của Râu Trắng, "Gurararara". Giống như Perona và Horo Horo no Mi ("Horohorohorohoro"), Streusen và Kuku Kuku no Mi ("Kukukuku"),...
  • Sức mạnh của Gura Gura no Mi là một trong hai khía cạnh khiến Râu Trắng giống với Thần Hy Lạp Poseidon, người còn lại là một Yonko, là hoàng đế của những vùng biển có thể gây ra động đất và sóng thần
Advertisement