FANDOM


gura gura là trái ác quỷ kiểu paramecia,cho phép người dùng gây rung động hoặc động đất làm cho người dùng trở thành người rung đẩy nó được ăn bởi râu trắng,nhưng sau khi chết nó đã bị đánh cắp bởi râu đen.Trái cây này có một sức mạnh đáng sợ là có thể phá hủy thế giới và được coi là trái ác quỷ mạnh nhất hệ paramecia có sức mạnh,mạnh hơn cả logia.Sức mạnh chính của trái cây này là cho người dùng khả năng tạo ra động đất hoặc các sóng xung kích có thể đi qua hầu như mọi phương tiện bao gồm cả mặt đất,đáy biển và thậm chí là không khí

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.