Việt One Piece Wiki
Advertisement


Mane Mane no Mi là một Trái cây ác quỷ hệ Paramecia cho phép người sử dụng biến thành bất kì ai mà họ đã chạm vào. Khi biến đổi, họ bắt chước được cả sự linh hoạt, sức mạnh, năng lực của người khác. Họ có thể biến cơ thể trở thành trạng thái bình thường bằng cách chạm tay trái vào mặt.

Avata-15831538904711331888823 (2).jpg

Nó được ăn bởi Bentham, được biết đến là một nhân viên Baroque Works với bí danh Mr. 2 Bon Kurei.

Ý nghĩa[]

"Mane" có nghĩa là "bắt chước".

Sức mạnh và điểm yếu[]

  • Trái cây ác quỷ này cho phép người sử dụng trở thành bản sao hoàn hảo của một ai đó mà họ đã chạm vào, nó thể sao chép cả mặt và cả cơ thể.Ngay cả kích thước cơ thể của mục tiêu cũng sẽ được sao chép hoàn toàn.
  • Điều đặc biệt của trái ác quỷ này là không chỉ bắt chước được ngoại hình mà ngay cả sức mạnh cũng được "sao chép". Nếu người bị bắt chước sở hữu năng lực trái cây ác quỷ, người sử dụng cũng sao chép được năng lực đó. Điều này được thấy khi Bentham bắt chước Zoro thì anh có được thể chất mạnh mẽ của kiếm sĩ này
  • Dù bắt chước về ngoại hình và khả năng của người có năng lực trái ác quỷ một cách hoàn hảo, nhưng nó vẫn không thể sao chép được khả năng sức mạnh thật sự của người đó.Người dùng không thể sử dụng được các kĩ thuật riêng của mình khi ở trong hình dạng của người khác.Đương nhiên, người sử dụng cũng không thể bắt chước vũ khí và vật phẩm của người khác, các đồ vật và trang phục mà người sử dụng đang mang sẽ giữ nguyên như trước khi biến đổi, buộc họ phải chuẩn bị thêm trang phục và vũ khí, bằng cách mua vật dụng, trang phục giống như vậy, hoặc ăn trộm đồ thật.
  • Hay khi biến thành ai đó thì người sử dụng cũng sở hữu năng lực của người đó và sẽ mất đi năng lực cũ của mình. Ví dụ như khi anh biến thành Chopper ở dạng Brain Point, khi ở cơ thể của Nami thì anh không thể dùng Kenpo
  • Điển yếu chung của các trái cây ác quỷ khác
Advertisement