FANDOM


mato mato là trái ác quỷ loại paramecia giúp người dùng có khả năng nhắm vào bất kì mục tiêu nào mà anh ta quyết định từ bất kì vị trí nào bất cứ lúc nào một cách hoải mái.Nó được ăn bởi Vander Decken IX. do Decken nói với người khác rằng nó là một lời nguyền được gọi là mato trái cây này giúp cho người dùng có khả năng nhắm vào bất cứ ai họ chạm vào bằng tay sau khi người dùng được in dấu bộ nhớ của mục tiêu người dùng có thể tấn công mục tiêu một cách hoải mái bất kể họ có biết vị trí của mục tiêu hay không ngay cả khi mục tiêu di chuyển khỏi vị trí của chúng các vật thể bị ném sẽ tiếp tục nhắm vào chúng ngay,ngay lập tức hay đổi quỹ đạo của chúng để đuổi theo mục tiêu xung quanh .Hơn thế nữa,như thể hiện với noah người dùng thậm chí không cần phải ném vật thể đó bay về phía mục tiêu.Tất cả những gì decken làm là chạm vào con tàu bằng tay và ghi nhớ và chính con tàu đã trồi lên khỏi mặt nước mà không cần bắt kì sự trợ giúp nào

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.