FANDOM


  1. Đầy tính phiêu lưu
  2. Nhân vật rất độc đáo
  3. Cốt truyện liên kết, ít chi tiết thừa
  4. Không có yếu tố tình cảm giữa hai người
  5. Nhiều bí ẩn
  6. Chiêu thức nhân vật độc đáo, ít sự trùng lặp
  7. Đấu tranh vì một thế giới tốt đẹp
  8. Sự hài hước