FANDOM


Dòng 1: Dòng 1:
fghjkllabo
+
Sabo là một trong những pokemon có chakra mạnh nhất trong bộ bài magic mà Doraemon đang sở hữu.

Phiên bản lúc 19:15, ngày 2 tháng 2 năm 2015

Sabo là một trong những pokemon có chakra mạnh nhất trong bộ bài magic mà Doraemon đang sở hữu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.