FANDOM


Dòng 1: Dòng 1:
Sabo là một trong những pokemon có chakra mạnh nhất trong bộ bài magic mà Doraemon đang sở hữu( thằng ngu nào viết cái này lo mà sửa lại đi). ký tên : binjakex
+
Sabo là một trong những pokemon có niệm mạnh nhất trong bộ bài magic mà Doraemon đang sở hữu.

Phiên bản lúc 06:00, ngày 18 tháng 3 năm 2015

Sabo là một trong những pokemon có niệm mạnh nhất trong bộ bài magic mà Doraemon đang sở hữu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.