FANDOM


Dòng 1: Dòng 1:
Sabo là một trong những pokemon niệm mạnh nhất trong bộ bài magic mà Doraemon đang sở hữu.
+
Sabo là miếng đậu phụ chấm cứt ngâm

Phiên bản lúc 12:13, ngày 7 tháng 10 năm 2015

Sabo là miếng đậu phụ chấm cứt ngâm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.