FANDOM


Dòng 1: Dòng 1:
Sabo là miếng đậu phụ chấm cứt ngâm
+
Sabo là anh kết nghĩa của luffy và bạn của ace

Phiên bản lúc 10:54, ngày 1 tháng 2 năm 2016

Sabo là anh kết nghĩa của luffy và bạn của ace

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.