FANDOM


Dòng 1: Dòng 1:
Sabo là anh kết nghĩa của luffy và bạn của ace
+
Sabo là anh kết nghĩa của luffy và bạn của ace Ở trên đấu trường do Don Quixote Doflamingo (Joker) tổ chức, Sabo đã thắng và dành được trái mera-mera của Ace và đã gặp lại Luffy.

Phiên bản lúc 11:31, ngày 27 tháng 2 năm 2016

Sabo là anh kết nghĩa của luffy và bạn của ace Ở trên đấu trường do Don Quixote Doflamingo (Joker) tổ chức, Sabo đã thắng và dành được trái mera-mera của Ace và đã gặp lại Luffy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.