FANDOM


Sabo là một trong những pokemon có chakra mạnh nhất trong bộ bài magic mà Doraemon đang sở hữu( thằng ngu nào viết cái này lo mà sửa lại đi). ký tên : binjakex

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.