FANDOM


Smoker (ス モ ー カ ー Sumōkā?), Nổi tiếng hơn với biệt danh của mình: Thợ săn Trắng (白 猟 Hakuryō?), Là một Thủy thủ hiện đang nắm giữ vị trí Phó Đô đốc. Ông làm việc cùng với đội trưởng tay phải Tashigi tại Base G-5 trong Thế giới mới.

Smoker rời vị trí ban đầu của mình với tư cách là Thuyền trưởng (大佐 Taisa?) Tại Căn cứ Hải quân Loguetown để theo dõi chuyển động của băng Mũ Rơm; và do những sự kiện diễn ra ở Alabasta, anh ta đã được nâng lên vị trí của Commodore (准将 Junshō?). Sau đó ông đã chiến đấu ở phía bên của Marine trong "Cuộc chiến của Marineford", nơi ông gần như đạt được mục đích của mình là bắt Mũ Rơm.