Xin chào[sửa mã nguồn]

Chào bạn

Hoan nghênh bạn đến với Việt One Piece Wiki! Cảm ơn bạn đã sửa đổi trang Sabo.

Xin bạn đăng kí và tạo tài khoản mới.

Đó là cách dễ dàng để giữ lại những đóng góp của bạn và giúp bạn giao tiếp với cộng đồng.

Wiki hiện nay không có bảo quản viên, vì thế nên nếu bạn cần giúp đỡ, bạn có thể vào trang trợ giúp hoặc có lẽ bạn sẽ cần đến Cộng đồng Wikia tiếng Việt.

Biên tập vui vẻ! KhangND (thảo luận) 04:44, ngày 16 tháng 4 năm 2016 (UTC)


Đây là trang thảo luận của một người dùng vô danh chưa tạo tài khoản hoặc có tài khoản nhưng không đăng nhập. Do đó chúng ta phải dùng một dãy số gọi là địa chỉ IP để xác định người đó. Một địa chỉ IP như vậy có thể có nhiều người cùng dùng chung. Nếu bạn là một thành viên vô danh và cảm thấy rằng có những lời bàn luận không thích hợp đang nhắm vào bạn, xin hãy tạo tài khoản hoặc đăng nhập để tránh sự nhầm lẫn về sau với những thành viên vô danh khác.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.