FANDOM

118.71.187.194

biệt danh Một thành viên FANDOM


Chào bạn, hoan nghênh bạn đến Việt One Piece Wiki! Cảm ơn bạn đã sửa đổi trang Sabo.

Xin hãy đăng ký và tạo tài khoản mới.

Đó là cách dễ dàng để giữ lại những đóng góp của bạn và giúp bạn giao tiếp với cộng đồng.

Xin vui lòng để lại tin nhắn vào trang thảo luận của tôi nếu bạn cần trợ giúp về bất cứ điều gì! -- Wikia (Thảo luận) 13:53, tháng 1 7, 2013


Đây là trang thảo luận của một người dùng vô danh chưa tạo tài khoản hoặc có tài khoản nhưng không đăng nhập.

Do đó chúng ta phải dùng một dãy số gọi là địa chỉ IP để xác định anh/chị ta. Một địa chỉ IP như vậy có thể có nhiều người cùng dùng chung. Nếu bạn là một thành viên vô danh và cảm thấy rằng có những lời bàn luận không thích hợp đang nhắm vào bạn, xin hãy tạo tài khoản hoặc đăng nhập để tránh sự nhầm lẫn về sau với những thành viên vô danh khác.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.