FANDOM


Thất Vũ Hải, có nghĩa là "Hải quân Hoàng gia Bảy Mê"), là bảy tên hải tặc mạnh mẽ và nổi tiếng đã liên minh với Chính phủ Thế giới.

Thất Vũ Hải là một tổ chức của bảy tên hải tặc đã chuyển các nhân viên tư nhân phục vụ Chính phủ Thế giới. Mặc dù họ làm việc cho Chính phủ Thế giới, Thất Vũ Hải thường không quan tâm và cũng không tôn trọng Chính phủ (ngoại trừ Bartholomew Kuma, người sau này bị biến thành con rối của họ) hoặc thậm chí là Thất Vũ Hải khác, và thường được các Hải quân xem không khác gì bất cứ tên hải tặc nào khác. Mặt khác, chúng được gọi là "chó của chính phủ" và bị những tên cướp biển khác khinh miệt, nhưng vẫn lo sợ và tôn trọng danh tiếng và sức mạnh mà họ đã đạt được từ trước, thậm chí sau khi họ trở thành Thất Vũ Hải.

Thất Vũ Hải dường như là một hỗn hợp của Tứ hoàng và Hải quân. Phần lớn Thất Vũ Hải bao gồm các Hải tặc của Tân Thế Giới; Những người đã gặp Tứ hoàng hoặc thậm chí chiến đấu chống lại họ.

Có sự chênh lệnh lớn giữa các thành viên do sự khác biệt trong hoàn cảnh mà họ được tuyển dụng, với Edward Weevil, 480.000.000 Beli, và Blackbeard, chưa xác định số tiền thưởng. Cần lưu ý rằng đây là những tiền thưởng của họ, và không đại diện cho mối đe dọa hiện tại mà họ có thể đạt được như Hải tặc đang hoạt động. Ví dụ, tiền thưởng của Jinbe đã tăng lên từ 250.000.000 Beli cho tới 400,000,000 Beli sau khi từ chức. Một ví dụ khác là Crocodile, người với một phần thưởng của 81,000,000 Beli, bị bỏ tù ở Cấp 6 của Impel Down, trong khi Luffy với một khoản tiền thưởng 300,000,000 Beli tại thời điểm đó chỉ được đặt ở Cấp 5.