FANDOM


Tori Tori no Mi, Model: Falcon là trái ác quỷ thuộc hệ Zoan, cho phép người dùng biến thành dạng nửa người nửa chim ưng hoặc biến thành một con chim ưng hoàn chỉnh tùy theo ý muốn.

Tori Tori no Mi Model Falcon Infobox

Pell là người đã ăn nó, và theo ông, đó là “một trong năm loại” sức mạnh bay “duy nhất từng được phát hiện.”

Tên Sửa đổi

  • “Tori” có nghĩa là “chim” trong tiếng Nhật.
  • Falcon là "Chim ưng" trong tiếng Anh

Điểm mạnh và điểm yếu Sửa đổi

  • Sau khi ăn trái ác quỷ này, người sử dụng được tăng tốc độ di chuyển và thể lực, và dùng móng vuốt để chém đối thủ. Ngoài ra người sử dụng còn dùng năng lực này để bay lượn để đi từ nơi này đến nơi khác, hoặc dùng nó trong chiến đấu.
  • Trái này cho phép người sử dụng biến thành dạng nửa người nửa chim ưng hoặc biến hoàn toàn thành một con chim ưng lớn, cho phép họ thừa hưởng những giác quan và sức mạnh của loài chim ưng, cũng như khả năng bay lượn, khả năng mà chỉ có số ít trái ác quỷ Zoan mới mang lại.
  • Khi ở trong hình dạng chim ưng toàn phần, người sử dụng có thể chở vài người khác trên lưng. Trong dạng này, trọng lượng cũng không còn là vấn đề to tát nữa khi người sử dụng có thể mang theo một quả bom lớn mà chẳng có dấu hiệu mệt mỏi nào.
  • Trái này không có điểm yếu nổi bật đáng kể nào, ngoại trừ điểm yếu chung của tất cả mọi trái ác quỷ là mất khả năng bơi lội.  
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.