Zoan là một trong ba loại DUY CỬNG

DUY CỬNGDUY CỬNGDUY CỬNGDUY CỬNGDUY CỬNG

Trái cây ác quỷ kiểu Zoan cho người dùng khả năng biến thành một loài khác. Zoan Fruits cung cấp cho người dùng ba hình thức cơ bản: Cảnh bím ăn xong chết đi sống lại như con chó


  • Hình dạng con người: Hình dạng của người dùng trước khi tiêu thụ trái cây.
  • Hình dạng bán người: Một hình thức lai, kết hợp cả hai loài ban đầu và các loài được tặng trái cây thành một hình thức khác thường (thường kích thước được phóng đại rất nhiều).
  • Hình thức quái thú (獣 Kemono-gata?): Một hình thức trong đó người dùng được biến đổi hoàn toàn thành các loài được ban tặng trái cây.

Phần lớn Trái ác quỷ Zoan thuộc các nhóm khác nhau, được gọi là "loạt", được phân biệt bằng cách phân loại loài cụ thể, được gọi là "models". Các nhóm này được phân chia dựa trên các biến thể khác nhau của cai chim nghia ok nghia bim

Sau đó cảnh bím ăn xong lăn quay ra chết như con chó


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.