Zoan là một trong ba loại Trái ác quỷ. Loại trái cây này cho phép người dùng biến đổi thành một loài khác và các dạng bán loài tùy ý.

Trái cây ác quỷ kiểu Zoan cho người dùng khả năng biến thành một loài khác. Zoan Fruits cung cấp cho người dùng ba hình thức cơ bản:

  • Hình dạng con người: Hình dạng của người dùng trước khi tiêu thụ trái cây.
  • Hình dạng bán người: Một hình thức lai, kết hợp cả hai loài ban đầu và các loài được tặng trái cây thành một hình thức khác thường (thường kích thước được phóng đại rất nhiều).
  • Hình thức quái thú (獣 Kemono-gata?): Một hình thức trong đó người dùng được biến đổi hoàn toàn thành các loài được ban tặng trái cây.

Phần lớn Trái ác quỷ Zoan thuộc các nhóm khác nhau, được gọi là "loạt", được phân biệt bằng cách phân loại loài cụ thể, được gọi là "models". Các nhóm này được phân chia dựa trên các biến thể khác nhau của động vật.

Ngay cả đối với các loại trái cây không có models, có thể có các loại trái cây khác cùng 1 tên; ví dụ, Hito Hito no Mi của Chopper và Hito Hito no Mi, Model: Daibutsu của Sengoku

Dựa vào đặc tính của loại động vật mà người dùng biến hóa thành, có thể phân loại Trái Ác Quỷ hệ Zoan thành những loại dưới đây:

  • Hệ Zoan Thú Ăn Thịt
  • Hệ Zoan Cổ Đại
  • Hệ Zoan Thần Thoại(đặc biệt quý hiếm, thậm chí hiếm hơn cả trái hệ Logia)

Cho đến nay, chỉ có 2 người sở hữu loại Zoan Thần Thoại, đó là đội trưởng đội 1 của băng Râu Trắng, Marco (tập 463), và Sengoku với trái Hito Hito no Mi, Model: Daibutsu. Cả hai người họ đều có sức mạnh vô cùng kinh ngạc. 

Tiến sĩ Vegapunk đã tiến hành nghiên cứu trên rái Ác Quỷ hệ Zoan để vật vô tri cũng có thể hấp thụ được nó. Nhờ đó, các đồ vật cũng thành sinh vật sống, và nó thường được áp dụng cho các loại vũ khí, khiến nó trở thành "vũ khí di động"

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.