Việt One Piece Wiki
Advertisement

Zushi Zushi no Mi là Trái ác quỷ hệ Paramecia,cho phép người dùng tạo ra một luồng trọng lực với lực hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ xung quanh vị trí đã chọn và có thể "điều khiển vạn vật" theo ý muốn trong không gian đó.. Nó được ăn bởi Issho, còn được gọi là Đô đốc hải quân Fujitora"Hổ tím".

Photo-7-15819335233421310244004.jpg

Tên gọi[]

Zushizushi (ず し ず?) Là một từ tượng thanh âm Nhật Bản mô tả âm thanh đại diện cho tiếng bước chân của một thứ gì đó nặng nề (ví dụ: dậm chân của các đô vật sumo)

Advertisement