FANDOM

5,689 Pages

m
Line 42: Line 42:
 
|Tokijiro
 
|Tokijiro
 
|Rakuda
 
|Rakuda
  +
|Kurokoma{{status|unknown}} \ NOPIC
 
|????? \ O-Robi's Master Portrait.png \ NOLINK
 
|????? \ O-Robi's Master Portrait.png \ NOLINK
 
|?????{{status|unknown}} \ Wano Magistrate Portrait.png \ NOLINK
 
|?????{{status|unknown}} \ Wano Magistrate Portrait.png \ NOLINK
Line 58: Line 59:
 
}}
 
}}
 
{{Portrait Gallery
 
{{Portrait Gallery
|section=<big>Ebisu Town</big>
+
|section=Ebisu Town
 
|Shimotsuki Yasuie{{status|deceased}}
 
|Shimotsuki Yasuie{{status|deceased}}
 
|Bingo
 
|Bingo
 
|Bongo
 
|Bongo
 
|Bungo
 
|Bungo
|Saki \ NOPIC
 
 
|Han
 
|Han
  +
|Saki \ NOPIC
 
|????? \ Azuki Baba Portrait.png \ NOLINK
 
|????? \ Azuki Baba Portrait.png \ NOLINK
 
}}
 
}}

Revision as of 22:57, October 28, 2019

[v · e · ?]
Flower Capital
Shogun
Kurozumi Orochi Kozuki Sukiyaki *
Kyoshiro Family
Kyoshiro Kuni Kaku or Suke Kaku or Suke
Fukurokuju Daikoku Fujin or Raijin Fujin or Raijin Hanzo
????? ????? ????? ????? ?????
?????
Other Citizens
Minatomo Urashima Toko  * Komurasaki  Kumagoro
Kobe Kisegawa Tokijiro Rakuda Kurokoma *
????? ????? * ????? ????? ????
???? ???? ???? ???? ????
???? ???? ???? ????
Ebisu Town
Shimotsuki Yasuie  Bingo Bongo Bungo Han
Saki ?????

  •  : the character is deceased.
  •  *: the character's status is unknown, or show additional information. Hovering the symbol may give further details.
  •  : the character is non-canon.
  •  : the character is no longer part of this group. Hovering the symbol may give further details.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.