FANDOM


116話標題為《好大啊》。

扉頁 編輯

克比與貝魯梅伯的奮鬥日記 Vol.28 「每天努力特訓!」

內容概要 編輯

重點信息 編輯

登場角色 編輯


海賊 海軍 居民
草帽海賊團
打雜
小花園

阿拉巴斯坦

篇章導航 編輯

小花園篇

漫畫章節
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
126 127 128 129
單行本卷數
13 14 15
動畫劇集
70 71 72 73 74 75 76 77
克比與貝魯梅伯的奮鬥日記
漫畫章節 (扉頁)
83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 95
96 97 98 99 101 102 104 105 106 108 109
110 112 113 114 115 116 118 119
動畫集數
68 69
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。