FANDOM


動畫830集 - 家族齊聚 地獄般的茶會開始

內容概要 編輯

魯夫等人決定和培基聯手,企圖暗殺四皇BIG MOM。地下社會的帝王們聚集在豪華絢爛的會場,另外還有新的一批最強最兇惡的孩子。在懸賞10億的男人——將星卡塔克利令人恐懼的力量揭曉之時,地獄般的茶會終於開始了……

劇情介紹 編輯

登場角色 編輯

動畫記錄 編輯

篇章導航 編輯

蛋糕島篇

漫畫章節
825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835
836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846
847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857
858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868
869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879
880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890
891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901
902
單行本卷數
82 83 84 85 86 87 88 89 90
動畫劇集
783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793
794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804
805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815
816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826
827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837
838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848
849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859
860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870
871 872 873 874 875 876 877
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。