FANDOM


857话標題為《城堡》。

ROOK為國際象棋中的城堡,其移動方式同象棋中的車。

扉頁 編輯

讀者求圖《泳池中享樂的漢考克》。

內容概要 編輯

重點信息 編輯

 • 喬巴小隊通過鏡子的碎片和路飛山治聯絡。
 • 除了大臣們,BIG MOM海賊團旗下強大的海賊也會出席婚禮。
 • 許多活躍于地下世界的人也會出席。
 • 培基原來是管轄西海地下世界的五大家族之一。
 • 本話也透露了培基其實一直伺機對付BIG MOM
  • 培基想召波哥姆斯協助這次的計劃,但是波哥姆斯嚴詞拒絕,到時他被打入懸崖滅口。
  • 波哥姆斯被甚平的同伴們救出,正在療傷。
 • 甚平提議路飛和山治暫時和培基聯盟,路飛也答應見面,儘管同伴們都反對這個點子。
 • 本話也透露比特是攻擊波比的人。

登場角色 編輯

海賊 居民 其他
草帽海贼团

太阳海贼团

九蛇海賊團
BIG MOM海賊團

火焰坦克海贼团
佐乌

托特兰

傑爾馬王国


蛋糕島篇

漫畫章節
825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835
836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846
847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857
858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868
869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879
880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890
891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901
902
單行本卷數
82 83 84 85 86 87 88 89 90
動畫劇集
783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793
794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804
805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815
816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826
827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837
838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848
849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859
860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870
871 872 873 874 875 876 877
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。