FANDOM


915话標題為《博罗镇》。

扉頁 編輯

不请自来的草帽大船团小故事 Vol. 43 番外篇「不做海贼改做染布匠的贝拉密

內容概要 編輯

小玉被带到霍尔德姆面前,霍尔德姆欲使用蛮力让小玉产出丸子。另一边厢,鼠人告诉浦岛利用他的地位逼小菊成为他的妻子。浦岛在相扑比赛上无人能敌,而小菊、路飞索隆正好抵达博罗镇。浦岛想要强抢小菊,却被小菊切下他的发髻。

重點信息 編輯

登場角色 編輯

海贼 居民
草帽海贼团

百兽海贼团
和之国

染坊镇

篇章導航 編輯

和之國篇

漫畫章節
909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919
920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930
931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941
942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952
953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963
964 965 966 967
單行本卷數
90 91 92 93 94 95
動畫劇集
891 892 893 894 897 898 899 900 901 902 903
904 905 906 908 909 910 911 912 913 914 915
916 917 918 919 920 921
蜂擁而至的草帽大船團故事
漫畫章節 (扉頁)
864 865 866 867 868 869 870 871 873 875
876 877 879 880 881 882 883 884 885 887
888 889 891 892 893 894 895 896 897 898
899 901 903 904 905 906 907 908 909 910
913 914 915 917 918 919
動畫劇集
885
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。